Aktualności

Krzewienie wiedzy o bioróżnorodności w Zagrodach Edukacyjnych

Nie każdy wie, że wiedzę o tym, jak chronić bioróżnorodność w gospodarstwach rolnych, można zdobyć w Zagrodach Edukacyjnych.

„Zagroda Edukacyjna” to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych:

  • edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
  • edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
  • edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
  • edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
  • edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych jest prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych. Do uczestnictwa w sieci może przystąpić każdy obiekt spełniający warunki definicji "Zagrody edukacyjnej".

Większość gospodarstw w sieci prowadzi edukację związaną z ekologią i ochroną środowiska. Specyfika gospodarstwa rolnego pomaga zrozumieć wiele aspektów związanych z ekologią. Pewne zachowania w gospodarstwach są w naturalny sposób proekologiczne: oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi (np. wykorzystywanie deszczówki do podlewania ogrodu), zagospodarowanie odpadów (np. karmienie zwierząt odpadkami organicznymi, kompostowanie materii organicznej), itp. Edukacja w gospodarstwie uświadamia pochodzenie i wartość odżywczą produktów z gospodarstwa, uczy odróżniania produktów naturalnych od wysokoprzetworzonych, przemysłowych i kształtuje nawyki konsumenckie.

W sieci działa obecnie 294 zagrody, z czego 25 na terenie województwa pomorskiego.

Zagrody Edukacyjne i ich ofertę znaleźć można dzięki wyszukiwarce na stronie www.zagrodaedukacyjna.pl