Aktualności

Jesienne szkolenia dla doradców, rolników i uczniów szkół rolniczych w Pomorskim

We wrześniu 2022 roku odbyły się ostatnie 3 dwudniowe szkolenia "Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i instrumenty wsparcia"

13, 14 i 29 wrzesnia uczestnicy wysłuchali prelekcji pana Marka Krysztoforskiego z CDR w Brwinowie, oddział w Radomiu. 

Głównymi elementami prezentacji były:

• Definicje bioróżnorodności, metody jej oceny i znaczenie bioróżnorodności dla człowieka
• Rolnictwo a środowisko naturalne
• Degradacja gleb, praktyki rolnicze zagrażające bioróżnorodności obszarów rolniczych
• Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne
• Warunkowość, interwencje i ekoschematy.
• Próba szpadlowa

14, 15 i 30 wrzesnia grupy pojechały na wizytę studyjną do Lawendowej Osady, gdzie poznawały sposoby ekologicznej uprawy lawendy w gospodarstwie zachowującycm róznorodność biologiczną w połączeniu z produkcją ekologicznną, agroturtystyką i działalnością w ramach zagrody edukacyjnej. 

Pierwszy dzień szkolenia

Drugi dzień szkolenia