Wiadomości

Aplikacja „Perły bioróżnorodności” już dostępna!


Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji „Perły bioróżnorodności” - przewodnika po bogactwie przyrody 4 województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego na tablety i smartfony.

Aplikacja to jednocześnie:

- przewodnik po zasobach przyrodniczych współtworzony przez mieszkańców,

- encyklopedia najcenniejszych gatunków roślin i zwierząt terenów wiejskich,

- dostęp do aktualności projektu „Bioróżnorodność – bogactwo wsi”,

Ty też możesz tworzyć mapę swojej okolicy! Wejdź na stronę www.bogactwowsi.pl i dodaj na Mapie Bioróżnorodności zdjęcie wraz z opisem swojej lokalnej perły przyrodniczej: zaobserwowanego gatunku, siedliska, obszaru chronionego, cennego parku lub ogrodu.

Zapraszamy do pobrania:

Android

IOS