Aktualności

Marcowe szkolenia „Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i instrumenty wsparcia”

Pod koniec marca, w dwóch terminach 28-29.03 oraz 29-30.03 odbyły się szkolenia w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego dla osób mających największy wpływ na bioróżnorodność obszarów rolniczych. Uczestnikami byli doradcy rolniczy, rolnicy, przedstawiciele instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Fundacje Ziemia i Ludzie we współpracy z PODR w ramach projektu „Bioróżnorodność – bogactwo wsi pomorskiej”. Celem szkolenia było pokazanie, że rolnik może się z powodzeniem czynnie włączać w program ochrony przyrody na terenie swojego gospodarstwa.  

Pierwszy dzień szkolenia poświęcono na poznanie definicji bioróżnorodności, metod jej oceny i znaczenie dla człowieka. Omówiono także systemy rolnicze sprzyjające bioróżnorodności oraz korzyści z zachowania różnorodności biologicznej siedlisk półnaturalnych i zachowania agroekosystemów o wysokich walorach przyrodniczych. Odpowiedziano na częste pytania rolników czy na bioróżnorodności można zarobić oraz omówiono instrumenty wsparcia dla rolników: projekt planu strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2032-2027 oraz najnowsze zmiany w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym wspierające zrównoważone rolnictwo i ochronę środowiska na obszarach wiejskich. Dodatkowo w trakcie marcowych edycji szkolenia uczestnicy odwiedzili Lawendową Osadę – wielokrotnie wyróżniane ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne, w którym uprawia się pierwsze i największe w północnej Polsce, na Pomorzu i Kaszubach pole lawendy.  

 

.