Polecane

Fundacja Wspomagania Wsi: edukacja o bioróżnorodności.

Obok wspomagania rozwoju społecznego i kulturalnego oraz rozwoju oświaty wśród mieszkańców wsi, jednym z celów statutowych Fundacji jest ochrona środowiska naturalnego.

Polecamy dwa reportaże Fundacji na temat polskich ras rodzimych:

- Reportaż o koniach typu sokólskiego.
Rasy lokalne lub rodzime stanowią element naszej kultury i tradycji nie mniej ważny od dzieł sztuki, lecz trudniejszy do zachowania. Są inwestycją w przyszłość następnych pokoleń. Nieznane dzisiaj i trudne do przewidzenia są potrzeby, jakim sprostać w przyszłości będzie musiała hodowla i produkcja zwierzęca.

Zachęcamy do obejrzenia reportażu:

http://fundacjawspomaganiawsi.pl/publication/reportaz-fww/

- Reportaż o populacji pszczoły augustowskiej – Apis mellifera mellifera.
W latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku na skutek masowego importu obcych ras pszczół, nastąpiło w Polsce niemal całkowite wyparcie pszczół środkowoeuropejskich z terenów ich naturalnego występowania. Realizacja programów ochrony daje szanse na utrzymanie tej bezcennej puli genowej.

Zachęcamy do obejrzenia reportażu:

http://fundacjawspomaganiawsi.pl/publication/reportaz-fww-pszczola-srodkowoeuropejska-linii-augustowskiej/

 

Więcej informacji o Fundacji znajdziecie na stronie http://fundacjawspomaganiawsi.pl/