Polecane

Kampania "Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu" Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”

Projekt realizowany był na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Skierowany był do mieszkańców wsi, rolników, samorządów i organizacji wiejskich. Główną ideą projektu było podniesienie wiedzy środowisk wiejskich i zmobilizowanie do praktycznych działań na rzecz zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, zachowania miedz i przyjaznych siedlisk dla zapylaczy na terenach o wysokiej intensyfikacji rolnictwa.

Projekt „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” realizowany był w okresie od 01.01.2016r. do 31.03.2018r. finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach kampanii Fundacja przeszkoliła 80 edukatorów, realizowała warsztaty edukacyjne w środowiskach wiejskich „Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i dbać o bioróżnorodność na terenach rolniczych”, przeprowadziła  Konferencje regionalne „Wyzwania klimatyczne dla rolnictwa – jak im przeciwdziałać wykorzystując instrumenty wspólnej polityki rolnej”.

Na portalu projektu projektu działa platforma e-learningowa poświęcona tematyce zadrzewień.

Bardzo polecamy publikacje projektu:

  • Pakiet edukacyjny „Zadrzewienia dla ochrony różnorodności biologicznej”
  • Broszura „Zadrzewienia”
  • Klucz wiedzy o zadrzewieniach.

Więcej o projekcie na http://www.pszczoly.zielonaakcja.pl/index.php/kampania-zadrzewien

Publikacje wzbogacą naszą bazę wiedzy.