Wiadomości

Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi.

Wystarczy aparat lub smarfon oraz dostep do internetu i Ty też możesz budować bazę bogactwa przyrodniczego Twojej okolicy. Mapuj ciekawe miejsca i podziel się wiedzą o nich z innymi!

Mapowanie cyfrowe umożliwia nanoszenie na mapę wybranej kategorii informacji wraz z opisem zdjęciowym i tekstowym, które w projekcie nazywamy „obserwacją”. Jest coraz częściej wykorzystywane do tworzenia map bogactwa przyrody. Mapowanie wykorzystywane jest także w technikach partycypacji obywatelskiej dla identyfikacji problemów i zagrożeń.

Na Mapie bogactwa bioróżnorodności wsi możecie nanosić obserwacje: 
  • gatunków roślin, zwierząt, grzybów,
  • ciekawych zjawisk przyrodniczych,
  • obiektów przyrody nieożywionej,
  • zarejestrowane zmiany fenologiczne. 

Będzie można wskazywać najcenniejsze przyrodniczo obszary wiejskie na terenie danego województwa, w tym parki narodowe i krajobrazowe, pomniki przyrody i inne formy ochrony przyrody.

Oprócz najbardziej znanych form ochrony przyrody chcemy, aby na mapie pojawiły się punkty cenne dla lokalnej społeczności, choć nie zawsze formalnie chronione: urokliwe fragmenty krajobrazu rolniczego, infrastruktura turystyczna lub połączenie harmonijnego gospodarowania człowieka i przyrody np. w gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych lub w otoczeniu zabytków. Punkty nawiązywać też mogą  do tradycji i dobrych praktyk rolników. 

Oprócz bogactwa mapa pokazywać będzie także zagrożenia  dla lokalnej przyrody – dewastacje terenu, nielegalne wysypiska itp. Dzięki temu mapa będzie mogła posłużyć lokalnym urzędnikom dla identyfikacji potencjalnych zagrożeń i poznać obawy mieszkańców.
Obserwacje dodawać będzie można przez cały czas realizacji projektu „Bioróżnorodność – bogactwo polskiej wsi”, a więc do końca 2017 roku.. Kilka razy w roku realizowane będą konkursy dla mapujących uczestników projektu – zapraszamy do zakładki „Konkurs” 
 Obserwacje oglądać i dodawać można w zakładce Mapa Bioróżnorodności.