Polecane

Międzynarodowy projekt "AgriLink" – współpraca w zakresie szerzenia wiedzy rolniczej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu jest partnerem międzynarodowego projektu pn. „AgriLink – współpraca w zakresie szerzenia wiedzy rolniczej – rolnicy, doradcy rolniczy, naukowcy na rzecz innowacji”. Projekt realizowany jest przez partnerów z 16 krajów Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Celem projektu jest rozwój roli usług doradczych w procesie podejmowania decyzji przez rolników, uwzględniających różnorodność struktur i stylów rolnictwa poprzez przeprowadzenie analizy sieci rolników w 8 obszarach innowacji w 26 regionach Europy.

Ponadto w projekcie planuje się utworzenie sieci gospodarstw demonstracyjnych ("Living Labs") w celu opracowania i przetestowania nowych metod i narzędzi doradczych (w tym technologii informacyjnych i komunikacyjnych - wspieranych technologiami informacyjnymi).

W dziedzinie doradztwa rolniczego realizowana będzie ocena efektów zarządzania systemami doradztwa rolniczego. Będą działania w zakresie gromadzenia wiedzy, kształtowanie polityki krajowej i europejskiej, szerzenie wiedzy i kompetencji doradców rolniczych.

Dodatkowo opracowane zostanie wspólne, jednorodne podejście do działań w ramach usług doradczych, dostosowanych do różnorodności uwarunkowań i historii europejskich systemów rolnictwa.

 

Działania demonstracyjne w ramach projektu realizowane będą w następujących dziedzinach:

  • zdrowa gleba dla zdrowych upraw;
  • wspólne zarządzanie w celu wzmocnienia społeczności;
  • rozwój zdolności innowacyjnych w sektorze upraw i przetwórstwa owoców;
  • wsparcie innowacji dla rolników na terenach o wysokiej wartości przyrodniczej;
  • system monitorowania i ostrzegania w integrowanej ochronie roślin;
  • wykorzystanie narzędzi informatycznych w doradztwie rolniczym.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz jego realizacji dostępne są na stronie internetowej: http://www.agrilink2020.eu/