Polecane

Fundacja Wspomagania Wsi: edukacja o bioróżnorodności.

Obok wspomagania rozwoju społecznego i kulturalnego oraz rozwoju oświaty wśród mieszkańców wsi, jednym z celów statutowych Fundacji jest ochrona środowiska naturalnego.

Czytaj więcej
Kampania "Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu" Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”

Projekt realizowany był na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Skierowany był do mieszkańców wsi, rolników, samorządów i organizacji wiejskich. Główną ideą projektu było podniesienie wiedzy środowisk wiejskich i zmobilizowanie do praktycznych działań na rzecz zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, zachowania miedz i przyjaznych siedlisk dla zapylaczy na terenach o wysokiej intensyfikacji rolnictwa.

Czytaj więcej
Kampania „Bądź na pTAK!” – niezwykłe źródło wiedzy od 2009 roku!  

Ogólnopolska Społeczna Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej, prowadzona przez stowarzyszenie Ptaki Polskie, stworzyło przyjazną i w pełni wiarygodną bazę danych i źródło informacji w dziedzinie ochrony przyrody/bioróżnorodności w formie Portalu pTAK!: www.jestemnapTAK.pl   

Czytaj więcej
Międzynarodowy projekt "AgriLink" – współpraca w zakresie szerzenia wiedzy rolniczej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu jest partnerem międzynarodowego projektu pn. „AgriLink – współpraca w zakresie szerzenia wiedzy rolniczej – rolnicy, doradcy rolniczy, naukowcy na rzecz innowacji”. Projekt realizowany jest przez partnerów z 16 krajów Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Czytaj więcej
Krzewienie wiedzy o bioróżnorodności w Zagrodach Edukacyjnych

Nie każdy wie, że wiedzę o tym, jak chronić bioróżnorodność w gospodarstwach rolnych, można zdobyć w Zagrodach Edukacyjnych.

Czytaj więcej