Szkolenia

Szkolenia

Zapraszamy rolników, doradców rolniczych, samorządowców, uczniów i nauczycieli szkół rolniczych do skorzystania ze szkolenia „OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA TERENACH ROLNICZYCH I INSTRUMENTY WSPARCIA”, w formie tradycyjnej i e-learningu.

 

Szkolenie tradycyjne


Dwudniowe szkolenie tradycyjne realizowane będzie na terenie województwa pomorskiego przy współpracy z Pomorskim Oddziałem Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu. W sumie planowane jest 6 spotkań. Pierwszy dzień szkolenia poświęcony będzie zagadnieniom teoretycznym, drugiego dnia planowana jest wizyta w gospodarstwie pokazowym. Szkolenie zakończone będzie otrzymaniem certyfikatu.


Planowane terminy realizacji szkolenia: jesień 2021 - wiosna 2022


Terminy najbliższych szkoleń wraz ze szczegółowym programem podane zostaną w aktualnościach na stronie projektu.


Szkolenie e-learningowe


Szkolenie tradycyjne można potraktować, jako wstęp do znacznie obszerniejszego szkolenia e-learningowego, gwarantującego uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat konieczności ochrony różnorodności biologicznej agroekosystemów i przedstawianie technik i narzędzi dostępnych dla jej utrzymania. Oprócz rolników szczególnie zapraszamy do skorzystania z e-learningu przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz uczniów szkół rolniczych. W trakcie sesji uczestnik zapozna się z 15 wykładami, będzie miał możliwość konsultacji z ekspertami projektu i, po zdaniu testów, otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.


Informacje o szkoleniu e-learningowym dostępne będą w zakładce „E-learning
”   

Tematyka szkolenia


„OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA TERENACH ROLNICZYCH I INSTRUMENTY WSPARCIA
  • Promocja produkcji ekstensywnej ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zanikaniu owadów zapylających,
  • Korzyści ekonomiczne ze zrównoważonego rolnictwa (w tym ekoturystyka),
  • Utrzymanie ekosystemów wartościowych,
  • Efektywne zagospodarowanie terenów półnaturalnych,
  • Przeciwdziałanie procesom eutrofizacji, odwadniania, zakwaszenia gleb, skażenia toksycznymi związkami chemicznymi oraz wywołanej przez człowieka sukcesji,
  • Przeciwdziałanie zmianom cech naturalnych siedlisk/biotopów/ekosystemów oraz pogorszeniu walorów przyrodniczych,
  • Utrzymanie różnorodności puli genowej gatunków użytkowanych gospodarczo (rasy i odmiany rodzime, w szczególności zagrożone wyginięciem, unikatowe pule genowe),
  • Znaczenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
  • Zmniejszenie zagrożeń skażenia mikrobiologicznego w procesie produkcji żywności ekologicznej,
  • Ochrona zasobów wodnych.