Artykuły

Czym jest bioróżnorodność i co jej zagraża

Różnorodność biologiczna wiąże się z przejawami zmienności wszystkich żywych organizmów w związku z ich środowiskiem i ekologiczną złożonością układów, w których odmienności się dopełniają. 

Czytaj więcej
Czy bioróżnorodność to bogactwo wsi pomorskiej?

Koncepcja różnorodności biologicznej zakłada, że cenne jest całe bogactwo życia. Oznacza to, że nie ma gatunków „niepotrzebnych”, a także, że warta ochrony jest nie tylko dzika przyroda, ale także wyhodowane przez człowieka rasy i odmiany.

Czytaj więcej
Jakie są dobre praktyki rolnicze chroniące bioróżnorodność

Bioróżnorodność pełni kluczową rolę w dostarczaniu wielu usług ekosystemowych. Utrzymanie bioróżnorodności jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów rolniczych i czyni działania rolnika oraz produkcję rolną bardziej zrównoważoną i opłacalną.

Czytaj więcej
Konik polski – rasa z dopłatami

Koniki polskie to rodzima, prymitywna rasa koni wywodząca się od dzikich koni wschodniej Europy, zwanych tarpanami, które jeszcze w XVIII wieku można było spotkać na lesistych terenach Polski, Litwy i Prus. Powoli przestają być polską ciekawostką przyrodniczą. Zdobywają sobie coraz mocniejszą niezależną pozycję pośród innych ras hodowanych i używanych w Polsce oraz w Europie.

Czytaj więcej
W obronie krowy polskiej czerwono-białej

Rasy polska czerwono-biała i polska czerwona są rasami ginącymi polskiego bydła tzw. „zachowawczymi”. Dlatego ponad 10 lat temu, w 2006 roku podjęto decyzję o otwarciu księgi hodowlanej rasy polskiej czerwono-białej (oznaczonej jako ZR). Rok później wprowadzono program ochrony jej zasobów genetycznych.

Czytaj więcej
Nie pal tym w piecu!

Skala zjawiska palenia odpadów w kotłach w skali kraju jest wciąż duża - tylko 24 proc. odpadów trafia do systemu gospodarki odpadami. Co w takim razie dzieje się z resztą? Możemy się tylko domyślać i zastanawiać nad konsekwencjami zdrowotnymi i środowiskowymi takiej sytuacji.

Czytaj więcej